V Bratislave sa v apríli uskutoční konferencia Európske jazzové osobnosti

V Bratislave sa v apríli uskutoční konferencia Európske jazzové osobnosti
jazz.sk

Katedra hudobnej vedy FiF UK plánuje usporiadať medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 22. - 24. apríla 2013. Konferencia bude zameraná na výskum jazzu v Európe v minulosti a v súčasnosti. Od roku 2001 Smithsonian Jazz Museum vo Washingtone oslavuje v apríli jazz ako mesiac jazzu (Jazz Appreciation Month-JAM), počas ktorého podnecuje záujem verejnosti o jazz a naša katedra sa chce zúčastniť na týchto oslavách.

 

Centrom pozornosti budú osobnosti – umelci, ich interpretačné, improvizačné a skladateľské schopnosti, ktoré predstavovali jedinečné hudobné kvality, umelecké vlastnosti, ktoré vytvorili zo štandardných remeselných schopností osobité umenie. Toto je dôležité, uvedomiť si najmä  v súčasnosti, ak chceme oddeliť gýč od umeleckých výtvorov, bežnú kaviarenskú produkciu od umeleckej alebo klubovej produkcie jazzu v Európe, jazz ako improvizačné umenie od iných typov improvizovanej hudby. Špeciálnu problematiku predstavujú schopnosti hudobníkov vnímať a produkovať jazz ako osobitú umeleckú formu hudobnej kultúry 20. storočia, schopnosť pochopiť a rozvíjať nové hudobné štýly v nadväznosti na vývoj jazzu v USA.

 

Presadiť jazz a jeho šírenie na lokálnej a národnej úrovni v Európe, ktorá mala odlišné historické a umelecké tradície, nebolo vždy jednoduché. V komunistických štátoch za „Železnou oponou“  v období 1948 – 1989 boli propagácia a šírenie jazzu spojené s odlišnou kultúrnou ideológiou, ale aj kultúrnou politikou. Do akej miery vplývali ideologické a politické podmienky na formovanie resp. deformovanie umeleckej osobnosti? Aké boli a sú individuálne schopnosti hudobníkov v európskom jazze – hudobné, remeselné, umelecké a manažérske? Majú na vývoj európskeho jazzu vplyv iba hudobníci-jazzmeni alebo aj redaktori, vydavatelia, agenti, fotografi, teoretici, muzikológovia a poslucháči? V akých etapách prebiehal vývoj európskeho jazzu – medzi dvoma vojnami v podobe hot dance music a swingu, po vojne v štýle be bopu a neobopových tendencií,  od roku 1969 v jazzrocku a fusion music, v európskom ECM sounde, v miešaní klasických európskych foriem a ľudovej hudby? Aké boli politické predely a konzekvencie, vyplývajúce pre jazzových umelcov – politika Ždanova a odhalenie kultu osobnosti v roku 1956, maďarská kontrarevolúcia v roku 1956, studená vojna a vyhlásenie amerických politikov „jazzom dobijeme východnú Európu“, rozdelenie Nemecka Berlínskym múrom v roku 1961, turné Orchestra Benny Goodmana v Sovietskom Zväze v roku 1962, Pražská jar v roku 1968, vznik prvej nekomunistickej strany Solidarność v Poľsku v roku 1980, odchod jazzových hudobníkov do emigrácie, cenzúra hudobného života, decentralizácia ekonomiky a brzdenie hudobného trhu.

 

Nová situácia, do ktorej sa dostáva európsky jazz vzniká po roku 1989, keď ekonomické, komerčné a globálne príčiny vplývajú na aktivity v európskom jazze (európski jazzmeni, ktorí sa v 70. a 80. rokoch sťahujú do USA kvôli presadeniu sa vo svetovom jazze, Jan Hammer, George Mráz, Miroslav Vitouš, Urszula Dudziak, Michal Urbaniak), konkurencie schopnosť európskeho jazzu po roku 1989 a jeho autonómnosť v konfrontácii s americkým jazzom, vstupovanie jazzu do globálneho sveta a premeny v 90. rokoch (Diana Krall). Otázkou zostáva, ktoré európske krajiny a osobnosti prispeli do vývoja fenoménu európskeho jazzu.

Výzva na zasielanie príspevkov  na túto konferenciu je otvorená pre skúsených ale aj mladých vedcov z rôznych vedeckých oblastí od muzikológie, kulturológie, sociológie, histórie, politológie. V prípade záujmu kontaktujte redakciu, pošleme záujemcom podrobné pokyny.

 

-rob-

 

 

Ďalšie články

Súťaž Jazz Start Up: Už vieme, ktoré skupiny postupujú ďalej!
Koncom minulého týždňa zasadla porota súťaže mladých talentov Jazz Start Up a vybrala na základe...
Jazz ide do školy
Projekt Jazz ide do školy je hudobno-vzdelávací workshop určený stredoškolákom a žiakom vyšších...
Víťazom ceny Esprit 2013 sa stal album kvarteta Lukáša Oravca
Slovenská anketa „ESPRIT - cena za najlepší slovenský jazzový album roka 2013“ už pozná svojho...
Lucia Lužinská a Boris Čellár dokončujú tretie CD - Zimná krajina - Winterland
Tandem Lužinská - Čellár trávil posledné týždne nahrávaním a mixovaním nového albumu v štúdiu. Cd...
Darujte 2% z dane - podporíte jazz na Slovensku
Blíži sa čas daňového priznania a návštev daňového úradu. Kto by to mal rád? Možno sa Vám tam...
Jazzman týždňa: Tadd Dameron
Jeden z najaktívnejších bebopových skladateľov, aranžérov a klaviristov, Dexterom Gordonom...
Jazz namiesto rannej kávy? Psychológovia zistili, že jazz je najstimulujúcejším hudobným žánrom
Keď som bol malý chlapec, otec ma neustále napomínal, aby som nepočúval hudbu popritom ako si robím...
Saxophobia Bratislava 2017: Dva výnimočné koncerty venované saxofónu
Milí priatelia dobrej a kvalitnej hudby. Posielame Vám netradične pozvánku na koncerty vážnej hudby...