Typ partnera: rádio

Rádio Devín
Ut, 14. 5. 2013, 11:54, jazz.sk
Rádio Devín, programová služba dávajúca priestor umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu. Klasická hudba, jazz, alternatíva, art rock, folk, šansón, experimentálna hudba...
Rádio Piešťany
Pi, 30. 3. 2012, 10:04, jazz.sk
Rádio Piešťany je regionálna rozhlasová stanica, ktorá chce poslucháčov osloviť hlavne hudbou a oddychom. Vo vysielaní je len minimum hovoreného slova a reklám. Nedeľný večer o 22:00 hodine sa nesie v znamení džezu. Relácia má názov: "Podoby džezu", to znamená, že prináša rôzne podžánre ponímané...