Celý deň
 
 
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
 
 
 
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, 851 07 Bratislava