Celý deň
 
 
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
 
Iveta Lišková Erbetes, Dáša Libiaková Skylark Q
Iveta Lišková, Samo Bánovac, Ludvik Soukup, Karol Repa, Vlado Machač, Jannette Strhavská, Dáša Libiaková, Jozef brisuda, Fero Baleš, Janko Babič
Galéria Vážka Trenčín