Marek Dorčík Špercasa - About Time

Peter Baláž
Marek Dorčík Špercasa - About Time
Hudobníci (bez profilu): 
Marek Dorčík, George Crowley, Miguel Gorodi, Tom Hewson, Mick Coady
Vydavateľstvo: 
Hudobný fond
Rok vydania: 
2019

Slovenský bubeník Marek Dorčík, ktorý už od roku 2006 stabilne pôsobí v Spojenom kráľovstve, prichádza s autorským albumom, na ktorom môžete počuť medzinárodnú zostavu jazzových hudobníkov. Odkaz hudby i vizuálu nahrávky About Time je podľa autorových slov urgentný - znečisťovanie ovzdušia a vôd, odlesňovanie, čerpanie neobnoviteľných prírodných zdrojov, masová produkcia a nadmerná spotreba patria k dôvodom pre potrebu zvyšovania povedomia a vzdelania smerujúceho k zmene našich zvyklostí. Len tak sa môžeme uistiť, že budúcnosť našich detí a ďalších generácii bude svetlá a pozitívna.