Lucia Rakúsová

Lucia Rakúsová
Lucia Rakúsová

...absolventka HDU a špecializácie Muzikál na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (2002-2010), štúdium divadelnej réžie na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Bc.,pokračuje II.st. ), asistentka réžie v Opere SND v Bratislave (div.sezóna 2016/2017), hosťujúca herečka v Divadle Jána Palárika v Trnave (2009-2016), spolupráca so Spolkom slovenských spisovateľov (umelecký prednes, príprava scenárov literárno-hudobných večerov pre odbočky Bratislava, Trnava, Banská Bystrica),nahrávanie textov pre rozhlas, účinkovanie v TV seriáloch, pedagogička (spev,operné herectvo-ZUŠ, HA Musicana v Bratislave, Konzervatórium Zvolen).

Od 2012 - hudobný projekt ,,Nech je šťastný celý svet" - spolupráca s JAZZOVÝM TRIOM BRISK v zložení: Jozef Brisuda (autor projektu, kontrabas), Pavol Bodnár (klavír, aranžmány), Milan Ruček (bicie). Program oživuje známe slovenské piesne a melódie 40.-60.rokov 20.storočia ( G.Dusík, K.Elbert, A.Lieskovský, P.Zelenay...) v nových jazz.aranžmánoch v rytme swingu, tanga, valčíka, ktoré preslávili interpreti F.K.Veselý, M.Olláryová, G.Hermélyová, B.Littmanová..

od 2012 spolupráca s hudobníkmi Gabriel Jonáš (duo, jazz.štandardy),Peter Szapu, Erik Dimitrov, František Báleš, Tomáš Gregor, Patrik Bauman...

Kontakt
Kontaktný e-mail: 
lucia.rakus@gmail.com
Telefón: 
+421902504393