GrooveHub - Glasses & Hats

Peter Baláž
GrooveHub - Glasses & Hats
Hudobná skupina: 
GrooveHub
Hudobníci: 
Adam Hudec
Hudobníci (bez profilu): 
Ľubo Šramo, Rado Vallach
Vydavateľstvo: 
Vlastný náklad
Rok vydania: 
2017

Slovenské inštrumentálne trio GrooveHub prichádza so svojim druhým štúdiovým albumom. Novinka s názovom "Glasses & Hats" obsahuje výlučne originálnu tvorbu - jej základným pilierom je súhra kontrastov moderného syntetizovaného zvuku so zvukom akustického klavíra a bicích, podfarbených mohutným groovom. Trio kladie dôraz na premyslené aranžmány, ktorých cieľom je priniesť poslucháčovi hudbu neschematickú a nepredvídateľnú, no predovšetkým pútavú. Album ako celok nie je len akýmsi kompilátom rôznorodých kompozícií,  jedná sa o ucelený hudobný príbeh, ktorý je stvárňovaný postupne sa meniacim zvukom a podobou jednotlivých skladieb smerujúcich od hravosti a detskosti k vážnosti a dospelosti.