Používateľský účet

Informácie o účte
Všetci hudobníci na portáli jazz.sk, ktorí si spravujú svoj hudobnícky profil, sú registrovaní pod skutočným menom.
V záujme korektnej komunikácie na portáli odporúčame uvádzať skutočné meno a priezvisko.
Zadajte platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budú posielané všetky e-maily. E-mailová adresa sa nezverejňuje a použije sa jedine, pokiaľ požiadate o zaslanie zabudnutého hesla.
Osobné informácie