Jazzová dvanástka s Jánom Hajnalom

Jazzová dvanástka s Jánom Hajnalom
jazz.sk

Dnes s klaviristom, zakladateľom formácie Trio Jána Hajnala a skladateľom Jánom Hajnalom.

1. Čo je jazz?
Jazz je najkreatívnejší hudobný žáner s veľkou  výpovednou hodnotou.
 
2. Ste otvorený experimentom spájania jazzu s inými hudobnými žánrami?

Áno.
 
3. Hovorí sa, že nájsť ten správny nástroj je pre hudobníka prelomová záležitosť. Našli ste ten svoj? Uprednostňujete starší - už hraný, alebo skôr nový nástroj?                                                                                                     

Nenašiel, lebo klavírista hrá na nástroji, ktorý je práve k dispozícii...
 
4. Čo vám beží hlavou počas vášho sóla na pódiu?

Nič, lebo hrám srdcom.

Subdominanta
5. Ako by ste charakterizovali sám seba v troch vetách?

Neúnavný  jazzman, experimentátor, večne hladný po nových výzvách. Kritický k sebe, milujúci prírodu a krásu s prevahou duchovna nad matériou. Férovosť a čestnosť sú prioritou.

6. Podporuje Vás Vaša partnerka/manželka v jazzovom umení? Chodieva na koncerty?
Áno, veľmi. Sporadicky.
 
Tónika
7.  Zvládnutie nástroja a obrátený životný biorytmus vyžaduje do istej miery aj dobrú fyzickú kondíciu. Venujete sa zvlášť aj tejto stránke?

Áno. Tenis, plávanie, lyžovanie.
 
8.  Čo podľa vás chýba slovenskému jazzu?

Veľa... okrem iného inštitúcia, ktorá by zastrešovala jazzmenov nie len na papieri, ale ktorá by diskutovala s členmi o problémoch na pravidelných stretnutiach. Chýba vzájomná podpora jazzmanov ako je tomu napríklad v Poľsku. Každý sa stará o seba, aby nejaký ten koncert odohral. Jazzmani nechodia na koncerty svojich kolegov, nepodporujú ich svojou návštevou (česť výnimkám!) Samozrejme v prvom rade chýba podpora, predovšetkým finančná zo strany inštitúcií. Pokiaľ kompetentní nepochopia, že kultúra národa je prioritná vec, bude to na škodu Slovenska.  
 
Dominanta
9. Poznám vtip: Viete aký je rozdiel medzi XXL pizzou a jazzovým hudobníkom?
Pizza dokáže nasýtiť štvorčlennú rodinu.
Aká je v tomto smere praktická stránka jazzmanovho života?

Jazzman nedokáže nasýtiť ani sám seba.
 
Subdominanta
10. Vediete alebo chcete viesť svoje deti vedome k hudbe?

Konečné riešenie záleží od nich.

Tónika
11. Využívate internet na propágaciu svojich hudobných aktivít?

Zatiaľ málo, ale určite to napravím.
  
12. Ako by ste vysvetlili laikovi, čo je krásne na hudobnom žánri zvanom jazz?

Pulzujúce napätie a swing, vopred netušiace prekvapenia  a možnosť prečítať životný príbeh interpreta cez jeho hru.

Ďakujem za rozhovor.
Jarmila Žuffová

Odkazy: 

 

 

Ďalšie články

Nepoznaný Wayne Shorter (1933–2023)
Väčšina jazzových hudobníkov a fanúšikov vnímala posledné desaťročia trojicu žijúcich legiend...
George Benson v najlepších rokoch
Práve dnes (22. marca) oslavuje George Benson (alebo celým menom George Washington Benson) 80 rokov...
Soundtrack k môjmu životu – Art Ensemble of Chicago: „The Meeting“
Jazzovú históriu neustále sprevádzali revolúcie. Napríklad 50.-60. roky minulého storočia sa niesli...
O dvanástich jazzových Rádiohlavách
Mnohé ľudové rozprávky charakterizujú číslovky: Dvaja bratia, Tri citróny, Sedem zhavranelých...