Týždeň v September 19 2022

Čas Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
Celý deň
PPP DŽEM poetry
Bratislava
 
Železnák Trio
Jano Oriško, Enea Bari
Bratislava
 
 
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00