Umenie transkripcie 4: A Line for Lyons

Juraj Kalász
Umenie transkripcie 4: A Line for Lyons
Autor skladby: 
Gerry Mulligan
Sólista: 
Chet Baker

 

Vybral som kompozíciu A Line for Lyons, ktorú napísal Gerry Mulligan ako poctu DJ-ovi Jimmy Lyons-ovi, ktorý bol zakladateľom jazzového festivalu v Monterey.

Ide o záznam z koncertu Chet Baker Quartet v podniku Tiffany Club v Los Angeles z roku 1954. Rytmika, ktorá Cheta doprevádza: Russ Freeman - p, Carson Smith -b & Bob Neel - ds.

Zámerne som vybral skladbu, ktorá obsahuje na viacerých miestach základný kameň jazzovej harmónie, postup: IIm7 - V7 - Imaj7. Melodické linky, ktoré som prepísal z nahrávky do nôt sa tak dajú použiť aj na iné skladby, ktoré sú postavené na tomto princípe. Postup IIm7 - V7 - Imaj7 sa nazýva harmonická kadencia. Pre úplných začiatočníkov uvádzam, že rímske číslice označujú akordy, ktoré sa dajú vytvoriť na jednotlivých stupňoch durovej stupnice.

Ak na každom stupni G-dur vyberiem vždy druhý tón (napríklad od 1.tónu to bude g-h-d-f# = akord Gmaj7), vytvorím takto 7 septakordov: Gmaj7 - Am7 - Bm7 - Cmaj7 - D7 - Em7 - F#m7b5. Ak si pozorne prečítate akordy v našej transkripcii, zistíte, že väčšina z nich je vytvorená zo stupnice G-dur. Na mnohých miestach (1.,7.,15.,27.,31.takt) je nahradený akord Gmaj7 akordom G6. Je to kvôli tomu, že v pôvodnej melódii sa nachádzal tón g a ten je lepšie harmonizovať akordom, v ktorom sa nenachádza veľká septima f#. 

 

Notový zápis