Umenie transkripcie 2: Blues in Time

Juraj Kalász
Umenie transkripcie 2: Blues in Time
Autor skladby: 
Paul Desmond
Sólista: 
Paul Desmod

Skladba 'Blues in Time' je z rovnomenného albumu z roku 1957. Altsaxofonista a skladateľ, Paul Desmond, bol dlhoročným členom skupiny Dave Brubeck Quartet.

Album na ktorom sa stretli dve výnimočné osobnosti west coast-ovej scény: Paul Desmond a Gerry Mulligan. Kapela hrá v obsadení: Paul Desmond - as; Gerry Mulligan - bs; Joe Benjamin - b & Dave Bailey - ds. Áno, podobne ako v Gerry Mulligan/Chet Baker Quartet, aj tu chýba harmonický nástroj.

 

Menej je viac. To je hlavná myšlienka tohto sóla. Skladba je z harmonického hľadiska 12-taktové blues v Bb-dur. Desmond hrá doškálne prípadne využíva bluesovú stupnicu.  Gradáciu dosahuje opakovaním rytmických a melodických motívov. (Všimnite si chórus č.9, kde sa 10 taktov opakuje rovnaký rytmický motív.) Na dominantný akord používa tzv.double-chromatic approach - obaľuje cieľový tón poltónom zhora i zdola. (Napríklad v taktoch 32, 56 a 116.) Keďže na nahrávke nehrá harmonický nástroj, akordické značky sa dajú chápať iba ako jedna z možností harmonizácie. Vhodné pre všetkých, čo sa chcú naučiť hrať menej.

Úvod k seriálu Umenie transkripcie a ďalšie zapísané sóla nájdete tu.
 

Notový zápis