Lenka Gálisová

Lenka Gálisová
Po, 3. 2. 2020, 14:52, Lenka Gálisová
Je študentkou doktorandského štúdia na Katedre hudby PF UKF v Nitre v odbore Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia. Od roku 2010-2014 pôsobila v hudobnej formácii MINK, neskôr PLAN5, Akademickom zbore PF UKF v Nitre. Herecky a spevácky participovala v muzikálových projektoch...