Nadčasové ponaučenia Theloniousa Monka

Nadčasové ponaučenia Theloniousa Monka
Peter Baláž

Génius, ktorý posunul hranice jazzu a otvoril množstvo hudobných trinástych komnát. Thelonious Monk. Okrem nesmrteľnej hudby jazzových štandardov a originálov sa po ňom zachoval unikátny zoznam odporúčaní, ponaučení a rád. Nadiktoval ho v roku 1960 svojmu vtedajšiemu soprán saxofonistovi menom Steve Lacy.  

Just because you’re not a drummer, doesn’t mean you don’t have to keep time.

To, že nie si bubeník neznamená, že nemusíš hrať presne.

 

Pat your foot and sing the melody in your head, when you play.

Keď hráš, klep si nohou a spievaj si melódiu v hlave.

 

Stop playing all those weird notes (that bullshit), play the melody!

Prestaň hrať tie všetky divné noty (blbosti), hraj melódiu!

 

Make the drummer sound good.

Hraj tak, aby znel bubeník dobre.

 

Discrimination is important.

Voľba je dôležitá.

(Pojem diskriminácia" sa v tomto prípade týka výberu klubov, publika a hudobných štýlov – prevezmi kontrolu nad tým čo hráš, vyber si to, čo ťa najlepšie vedie tam, kam potrebuješ. Pre Monka bolo práve toto systematické obmieňanie tým, čo robilo každý koncert  jedinečným.)

 

You’ve got to dig it to dig it, you dig?

Musíš to mať rád, aby si to mal rád, chápeš?

(Musíš mať nadšenie pre svoje remeslo, chápeš?)

 

ALL REET!

All Right!

 

Always know….(MONK)

(Pre tento výraz a piktogram existuje množstvo dohadov, ale žiadne uspokojivé...stal sa z neho jazzový koán...)

 

It must be always night, otherwise they wouldn’t need the lights.

Vždy musí byť noc, inak by nepotrebovali svetlá.

 

Let’s lift the bandstand!!

Pozdvihnime pódium!!

 

I want to avoid the hecklers.

Chcem sa vyhýbať provokatérom.

 

Don’t play the piano part, I’m playing that. Don’t listen to me. I’m supposed to be accompanying you!

Nehraj klavírny part, ja ho hrám. Nepočúvaj ma. Ja by som mal doprevádzať teba!

 

The inside of the tune (the bridge) is the part that makes the outside sound good.

Vnútorná časť skladby (bridge) je tá, pri ktorej znie vonkajšia dobre.

 

Don’t play everything (or every time); let some things go by. Some music just imagined.

Nehraj všetko (alebo stále), nechaj niektoré veci plynúť. Niektorú hudbu si stačí  predstaviť.

 

What you don’t play can be more important that what you do.

Čo nezahráš môže byť dôležitejšie, ako čo zahráš.

 

A note can be small as a pin or as big as the world, it depends on your imagination.

Nota môže byť malá ako špendlík, alebo veľká ako svet, závisí to na tvojej predstavivosti.

 

Stay in shape! Sometimes a musician waits for a gig, and when it comes, he’s out of shape and can’t make it.

Buď vo forme! Niekedy čaká hudobník na kšeft a keď príde, nie je vo forme a nezvládne ho.

 

When you’re swinging, swing some more!

Keď swinguješ, swinguj o niečo viac!

 

(What should we wear tonight? Sharp as possible!)

(Čo si máme obliecť na večer? To najlepšie čo sa dá!)

 

Always leave them wanting more.

Vždy ich nechaj, aby chceli viac.

 

Don’t sound anybody for a gig, just be on the scene. These pieces were written so as to have something to play and get cats interested enough to come to rehearsal.

Nežiadaj nikoho o kšeft, len sa pohybuj po scéne. Tieto skladby boli napísané tak, aby bolo čo hrať, aby to chalanov zaujalo a chceli prísť na skúšku.

 

You’ve got it! If you don’t want to play, tell a joke or dance, but in any case, you got it! (To a drummer who didn’t want to solo)

Máš na to! Ak nechceš hrať, povedz vtip, alebo tancuj, ale v každom prípade máš na to! (Bubeníkovi, ktorý nechcel hrať sólo)

 

Whatever you think can’t be done, somebody will come along and do it. A genius is the one most like himself.

Čokolvek si myslíš, že sa nedá spraviť, niekto príde a urobí to. Génius je ten, kto je najviac sám sebou.

 

They tried to get me to hate white people, but someone would always come along and spoil it.

Snažili sa, aby som nenávidel belochov, ale vždy niekto príde a prekazí to.

 

 

Zdroj: news.rapgenius.com, 1heckofaguy.com

Peter Baláž, Dávid Čudek

Galéria

Monk_advice_to_Lacy.jpg

 

 

Ďalšie články

Robot Shimon a jeho marimba: Keď stroje hrajú jazz
Niektorí z vás už možno počuli o robotickom marimbistovi Shimonovi, ktorý hrá v jazzovej kapele...
Záujem o Thelonia Monka v Hollywoode: Herec Idris Elba chce hrať klaviristu v životopisnom filme
Jednoducho povedané, Idris Elba sa rozhodol, že chce hrať v životopisnom filme postavu legendárneho...
Našiel sa ďalší stratený album: Po Coltraneovi je ním live nahrávka z dánskeho koncertu Theloniousa Monka
Leto 2018 nás obdarilo vydaním dvoch dosiaľ neznámych nahrávok jazzových gigantov 20. storočia. Tým...
Thelonious Monk Institute of Jazz zmení svoj názov: Nové meno bude niesť podľa ďalšieho klavírneho mága
Viac ako 30 rokov funguje legendárny Thelonious Monk Institute of Jazz ako nezisková organizácia...
Ako dnes žije Jamey Aebersold?
Sotva by sme našli jazzmana, ktorý neprišiel do kontaktu s kultovými „Play-a-longs“ amerického...
Swingin’ Christmas – atmosféra swingových Vianoc
Špeciálne vianočné turné orchestra FATS JAZZ BAND začína už túto sobotu 26. novembra v legendárnom...
Konečne poznáme víťaza Sarah Vaughan SASSY Awards
Nedeľné finále Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition, známe ako SASSY Awards,...
Slovenská poézia a jazz budú znieť v Novom Sade
František Báleš Ansámbel minulý prekvapili zhudobnením poézie slovenského klasika Pavla Országha-...