Súťaž pre jazzmanov do 20 rokov študujúcich na ZUŠ-kách

Súťaž pre jazzmanov do 20 rokov študujúcich na ZUŠ-kách
jazz.sk

Základná umelecká škola na Jantárovej 6 v Košiciach a Ministerstvo školstva SR vyhlasujú 6. ročník celoslovenskej súťaže JAZZ a POP-ROCK Košice 2013. Súťažiť môžu skupiny žiakov ZUŠ v rôznom inštrumentálnom a vokálnom zoskupení, pričom účinkovanie pedagógov, študentov konzervatória alebo bývalých absolventov ZUŠ v skupine nie je prípustné. Všetci súťažiaci musia byť žiakmi príslušnej školy. Súťaž sa bude konať 12 - 13. júna 2013 vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach.  

 
Tri vekové kategórie zvlášť pre  pop-rockovú hudbu a zvlášť pre jazzzovú hudbu sú: 1. kategória  do 16  rokov, 2. kategória do 18 rokov, 3. kategória do 20 rokov. Vekový priemer členov hudobnej skupiny sa vyráta ku dňu súťažnej prehliadky. Súťažný repertoár sú 3 skladby – piesne (môžu byť aj vlastné skladby). 
Celková minutáž skladieb nesmie presiahnuť 15 minút. Výkony súťažiacich ohodnotí odborná porota. Predsedom poroty bude PaedDr. Ján Pavelčák,  členovia poroty sú muzikanti a odborníci v oblasti jazzovej a pop-rockovej hudby východoslovenského regiónu. Súťažné skupiny budú ohodnotené 1., 2., a 3. miestom v jednotlivých kategóriách, zvlášť v pop-rockovej hudbe, zvlášť v jazzovej hudbe.
 
Prihlášky do súťaže treba poslať do 2. apríla 2013  e-mailom (zusjantarova@azet.sk, takacovazus@gmail.com) alebo poštou na adresu: ZUŠ Jantárová 6, 040 01 Košice. E-mailom je potrebné poslať kvalitnú fotografiu skupiny a krátky text o skupine do súťažného bulletinu.  Ozvučenie,  mikrofóny, comba, bicie nástroje a klávesy zabezpečuje organizátor súťaže.  Podrobnejšie informácie budú zaslané účastníkom až po ich prihlásení do súťaže.
 
Účastnícky poplatok pre jednu osobu (žiak, učiteľ, pozorovateľ) je  7 €. Z poplatku organizátor zabezpečí pitný režim, desiatu, obed, zvukového technika, súťažný bulletin, diplomy, kancelárske potreby a DVD s fotografiami zo súťaže. Ďalšie poplatky: ubytovanie v študentskom domove 13 € na osobu, večera + raňajky v študentskom domove  5 € na osobu,  videozáznam zo súťaže 8 €. Cestovné účastníkom súťaže organizátor neuhrádza. Poplatky treba zaslať bankovým prevodom na č. účtu  0082123492/0900 alebo poštovým poukazom do 30. apríla 2013. DVD zo súťaže sa hradí až po vyhotovení. 
 
Itinerár:
12. jún 2013 (streda)  14:00  - 17:00  hod. príchod a prezentácia účastníkov súťaže v ZUŠ Jantárová 6, Košice, ubytovanie v študentskom domove 
13. jún 2013 (štvrtok)  08:30 - 09:00   hod.  prezentácia ďalších účastníkov súťaže 
    09:00 - 09:30  hod. otvorenie súťaže 
    09:30 - 12:00 hod.  súťaž
    12:00 - 13:00 hod.   prestávka na obed 
    13:00 - 16:30 hod.    súťaž 
    16:30 - 17:00 hod.   vyhodnotenie 
    17:00   vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien víťazom a vyhlásenie víťazov výtvarnej súťaže 
 
Pre viac informácií navštívte: http://www.zusjantarova.sk/celoslovenska-sutaz-skupin-ziakov-zus/77-aktuality/106-celoslovenska-sutaz-2013 alebo volajte na 055/6787778, mobil: 0911 221 766.
 
Za redakciu Jazz.sk budeme všetkým nádejným jazzmanom držať palce.
 
-jzuf-

 

 

Ďalšie články

Slovensko prežiarené slnkom SOLE
Prvý jarný deň budeme síce vítať až o niekoľko týždňov, no už od dnešného dňa budú slovenské (i...
(S)AKOBI ich jedna mater mala
Nie je každý deň sviatkom a nie každý február si môže dovoliť 29 dní. Práve tento február sa však...
Na jazz do Mikuláša
Už dvadsať rokov sa jazzoví priaznivci z liptovského regiónu schádzajú na podujatia pod hlavičkou...
Jazz a Ukrajina po dvoch rokoch
Niekoľkokrát sme na týchto stránkach zdieľali našu solidaritu s ukrajinským susedom. Smutné výročie...