Slovenská jazzová spoločnosť vyzýva na dodanie návrhov pre edičný plán CD Hudobného fondu pre rok 2021

Slovenská jazzová spoločnosť vyzýva na dodanie návrhov pre edičný plán CD Hudobného fondu pre rok 2021
Peter Baláž

Slovenská jazzová spoločnosť oznamuje, že prijíma návrhy na výrobu/vydanie CD nosičov pre hudobníkov a skupiny v oblasti jazzu na kalendárny rok 2021.

SJS prostredníctvom svojej rady každoročne navrhuje vydavateľstvu Musica Slovaca pri Hudobnom fonde edičné tituly pre CD z oblasti jazzovej hudby. V snahe o transparentnosť tohto procesu sa rada na svojom zasadaní rozhodla osloviť širokú obec potencionálnych záujemcov o túto možnosť výroby CD.

Podmienky Výzvy:

Uzávierka podávania návrhov: 15. 3. 2021

Spôsob podávania návrhov: e mailom na adresu sjs@gti.sk. Do predmetu e mailovej správy uviesť „SJS CD". Predmetný návrh treba poslať v prílohe e mailu vo formáte .doc , alebo .docx.

Návrh musí obsahovať:

  • stručný životopis hlavného protagonistu/protagonistov s doteraz vydanou diskografiou, prípadne aj históriu hudobnej formácie,
  • predbežnú dramaturgiu CD s uvedením autorov skladieb, vrátane aranžérov, alebo spracovateľov,
  • zoznam výkonných umelcov, ktorí by sa mali podieľať na nahrávaní CD,
  • link/linky na stiahnutie demo nahrávok z internetu (napríklad prostredníctvom https://nullupload.com) aspoň jednej tretiny skladieb z navrhovaného CD. Linky musia mať dobu expirácie minimálne do 30.3.2021

Informácie k Výzve:

CD vychádzajú vo vydavateľstve Musica Slovaca Hudobného fondu (HF). HF uzatvára zmluvu buď s právnickou osobou, alebo fyzickou osobou - živnostníkom, ktorá má medzi predmetmi činnosti vydavateľskú činnosť, alebo výrobu zvukových nosičov a pod. Táto osoba (dodávateľ) dodá HF master, grafický návrh s vysporiadanými právami výkonných umelcov a všetky prípadné ostatné náležitosti. HF potom dáva materiály do výroby (lisovanie a obal...) na náklady HF.

HF zaplatí dodávateľovi odmenu 4 000 Eur bez DPH, dodávateľ sa zavazuje odkúpiť´od HF 200 ks za cenu 6 Eur bez DPH za kus. 2 800 Eur HF vyplatí preddavkovo,potom po výrobe sa zvyšné pohľadávky vzájomne započítajú (t.j. 1200 bez DPH má byť vyplatené dodávateľovi a dodávateľ má kúpiť CD úhrnom za 1 200 bez DPH). Kontaktná osoba pre Výzvu: Katarína Ovseníková

 

Tlačová správa

 

 

Ďalšie články

Debutový album skupiny Cha Bud! už čoskoro: Podporte jeho vydanie prostredníctvom crowdfundingu
Slovenská jazzová spoločnosť a Hudobný fond už 20 rokov spoločne podporujú slovenských jazzových...
Slovenská jazzová spoločnosť dáva hudobníkom šancu na vydanie albumu
Slovenská jazzová spoločnosť i v kalendárnom roku 2014 pokračuje v peknej tradícií,...
Slovenská jazzová spoločnosť vyhlasuje Nové tváre slovenského jazzu 2014
Slovenská jazzová spoločnosť opäť po roku vyhlásila súťaž Nové tváre slovenského jazzu. Mladí...
SJS prijíma projekty na vydanie jazzových albumov v roku 2015
Slovenská jazzová spoločnosť, tak ako takmer každoročne už 18 rokov, aj tento rok pokračuje v...
Odišla bubenícka hviezda moderného jazzu: Ralph Peterson jr. sa dožil 58 rokov
V pondelok 1. marca 2021 bola zverejnená ďalšia smutná správa. Vo veku 58 rokov zomrel vynikajúci...
Pharoah Sanders ohlásil po dlhoročnej odmlke vydanie ďalšieho albumu. Promises vznikol aj v spolupráci s Londýnskym symfonickým orchestrom
Po mnohoročnom tichu sa mohutný zvuk 80-ročného tenor saxofonistu Pharoah Sandersa objaví na ďalšom...
CD Young Slovak Jazz Generation: talentovaní hudobníci predstavujú svoj pohľad na jazz
Minulý rok sa na našej scéne objavilo zaujímavé CD. Pod hlavičkou vydavateľstva Real Music House...
Svetoznámy spevák Tony Bennett má zdravotné problémy. 94-ročnému umelcovi diagnostikovali Alzheimerovu chorobu
Tonymu Bennettovi diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Hoci prvýkrát sa spevák o tejto diagnóze...