Hudobný nástroj: violončelo

Dorota Barová
St, 25. 1. 2012, 13:07, Jaroslav Zelenka
Kariéru spievajúcej violončellistky začala krátko po absolvovaní ostravského konzervatória (odbor hra na violončelo, 1989-95). Dva roky pôsobila v hudobnom zoskupení gitaristu Tomáša Maňas Lippany, komponovala a sama interpretovala hudbu k Francúzskemu divadlu FF MU v Brne (1996-98). V rokoch 2000...