Kľúčové slová: how to listen to jazz

"Ako počúvať jazz": Nová kniha od veterána jazzovej kritiky
Ne, 3. 7. 2016, 22:57, Adam Hudec
Ostrieľaný a skúsený hudobný historik a kritik, Ted Gioia, sa podujal splniť neľahkú úlohu. Chce širšiemu publiku ukázať, že jeho negatívne prekoncepcie o jazze ako o žánri chaotickom, nezrozumiteľnom, nepochopiteľnom, sú neopodstatnené. Svojou knihou "How to Listen to Jazz" chce čitateľa naviesť...