Kľúčové slová: jazzová interpretácia

Prvé jazzové školy v Čechách s akreditovaným magisterským stupňom
Ut, 29. 7. 2014, 23:06, Miroslav Bachura
  Po pražskej HAMU, ktorá organizovala prijímacie skúšky na magisterské štúdium už v júni, otvára druhý stupeň vysokoškolského štúdia i brnianska JAMU. Do 24. augusta sa záujemcovia môžu uchádzať o štúdium v odbore Jazzová interpretácia.   „Počítame s piatimi,...