Kľúčové slová: martin barre

Začína klubový festival ViennaJazzFloor 2016
So, 5. 11. 2016, 19:54, Maros Pavlik
Festival Vienna Jazz Floor je alternatívou k jazzovému monopolu klubu Porgy&Bess vo Viedni. V produkcii združenia igjazz sa každý novembrový večer paralelne prezentujú viaceré kluby s pútavou ponukou prekračujúcou regionálne hranice. Kluby ako REIGEN, JAZZLAND, ZWE, SARGFABRIK, MILES...