Kľúčové slová: mecenášstvo

Crowdfunding: Návrat mecenášstva
Ut, 4. 4. 2017, 09:32, Adam Hudec
Hudobný priemysel zažil začiatkom storočia bezprecedentný prepad. Hovorí sa, že jeho obrat je v súčasnosti až desaťnásobne nižší ako v roku 2000. Túto skutočnosť mnohí pripisujú technologickému pokroku a s ním spojeným vzrastom nadnárodných spoločností ako Google, Apple, či Spotify. Reprodukovaná...