Kľúčové slová: výskum

Nie je hlava ako hlava: Mozgy jazzových a klasických klaviristov fungujú odlišne
Po, 22. 1. 2018, 09:38, Adam Hudec
Možno ste už počuli o klasifikácií myslenia na typ A a typ B. Možno poznáte človeka, ktorý sa jedným z týchto typov označuje. Zatiaľ čo ľudia typu A sa údajne vyznačujú ambicióznosťou, organizovanosťou, či proaktivitou, typickými črtami typu B je menšia náchylnosť na stres, nižšia súťaživosť a...