Music a Cafe Nitra

jazz.sk
Music a Cafe Nitra

Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do hudobnej  kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš­kom kávy a kávo­vých špecia­lít a kde Vám k Vašej obľú­be­nej kávičke nebude už naozaj nič chýbať…

Váš prí­jemný pocit obo­hatí prog­ram kva­lit­nej živej pro­duk­cie, ktorý sme pre Vás pri­pra­vili, bliž­šie infor­má­cie k prog­ramu Vám poskyt­neme v kaviarni. Radi Vás pri­ví­tame každý deň do polo­noci aj po uzav­retí nákup­ného cen­tra. Vchod do kaviarne sme pre Vás pri­pra­vili zo strany oproti Agro­kom­plexu, samoz­rejme s par­ko­va­cími mies­tami priamo pri kaviarni.

Vašu obľú­benú šálku kávy si môžete vychut­nať aj pri zapá­le­nej ciga­rete. Naše pries­tory v OC Cen­tro Nitra sú dostupné aj pre fajčiarov.

Tešíme sa na Vás!

Otvá­ra­cie hodiny:

Pon­de­lok
8:00 — 24:00
Uto­rok
8:00 — 24:00
Streda
8:00 — 24:00
Štvr­tok
8:00 — 24:00
Pia­tok
8:00 — 02:00
Sobota
8:00 — 02:00
Nedeľa
8:00 — 24:00

Adresa

Akademická 1/A Obchodné cen­trum Cen­tro Nitra
Nitra 94901
Kontakt
Kontaktná osoba: 
Martin Šikula
Kontaktný e-mail: 
acafe@acafe.sk
Telefón: 
0918 651 734 0910 900 899

Galéria

Music a Cafe Nitra
Music a Cafe Nitra

 

 

Koncerty v klube

«  
  »
Po Ut St Št Pi So Ne
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Adresa

Javascript is required to view this map.