Autorské práva: Otázky a odpovede - 2.časť

Autorské práva: Otázky a odpovede - 2.časť
Peter Baláž

Môžem si vyrobiť kópiu cédéčka? Môžem naspievať skladbu od známeho interpreta bez jeho súhlasu? A bez súhlasu autora? Môžem púšťať v prevádzke hudbu aj z MP3 ? Môžem...?

Ak sa pohybujete v hudobnom svete, určite už pred vami vykvitlo nejedno takéto môžem?". Či už ste muzikant, usporiadateľ, DJ, alebo hudobný fanúšik. Prinášame vám 2.časť odpovedí na otázky priamo od inštitúcie najpovolanejšej. A tou je SOZA, čiže Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam.

 

 

Musím ako organizátor firemného večierku platiť SOZA?

Za verejné podujatie sa považuje akékoľvek predvedenie/vykonanie diela na mieste, kde je alebo môže byť prítomná verejnosť, alebo na mieste, ktoré síce nie je prístupné verejnosti, ale kde je prítomné podstatné množstvo osôb mimo bežného rodinného kruhu a kruhu najbližších osobných známych. Medzi takéto podujatia patrí aj firemný večierok. V zmysle platného Autorského zákona je teda každý organizátor firemného večierku, na ktorom bude znieť chránená živá alebo reprodukovaná hudba, povinný vopred získať licenciu / súhlas na verejné sprístupňovanie hudobných diel a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorské odmeny autorom používaných hudobných diel, aj vzhľadom k tomu, že firemné večierky sú organizované k zvýšeniu nepriameho, ale častokrát aj priameho hospodárskeho a marketingového prospechu organizátora.

Musím ako usporiadateľ platiť aj SOZA, ak som už zaplatil aj kapele ?

Odmenu výkonnému umelcovi (spevákovi, kapele) platíte za to, že u vás bude vystupovať (spievať, hrať). Autorské odmeny, ktoré platíte SOZA, sú určené autorom, ktorí zložili skladby pre kapelu, ktorú ste si pozvali. Môže sa stať, že interpreti sú zároveň aj zastupovanými autormi SOZA, čiže autorskú odmenu môžu dostať iba prostredníctvom nášho ochranného zväzu.

Aké sú povinnosti diskdžokeja voči SOZA?

V prípade, že diskdžokej hrá z originálnych rozmnoženín, nemá povinnosť získať licenciu od SOZA. Od diskdžokeja sa očakáva len súčinnosť pri vytvorení zoznamu použitých hudobných diel pre usporiadateľa. Ak chce diskdžokej používať kópie rozmnoženín či už na CD alebo v inom digitálnom formáte, je jeho povinnosťou zabezpečiť si licenciu SOZA na tzv. pracovnú rozmnoženinu, nakoľko Autorský zákon povoľuje vytvorenie kópie bez súhlasu autora výhradne na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Ako DJ hrám na rodinných oslavách, svadbách a pod., musím niečo platiť SOZA ?

Za verejné šírenie hudby platiť nemusíte. Povinnosť hrať z originálov alebo si zabezpečiť licenciu na tzv. pracovnú rozmnoženinu ostáva aj pri uvedených podujatiach.

Môžem hrať na diskotéke z kópií CD v audio formáte alebo  MP3?

Áno, za podmienky získania licencie na vyhotovenie tzv. pracovnej rozmnoženiny pre účely požitia hudby na diskotékach a iných podujatiach pre verejnosť.

Aká pokuta mi hrozí za robenie diskoték bez originálnej hudby?

Hrozí Vám povinnosť zaplatiť spôsobenú škodu, ktorej výška závisí od počtu zistených používaných nelegálnych rozmnoženín. Počet sa vynásobí autorskou odmenou za 1 ks CD alebo 1 ks digitálnej rozmnoženiny diela alebo tracku z repertoáru zastupovaného SOZA.

Aké sú povinnosti výkonného umelca – interpreta voči SOZA?

Odovzdať v SOZA zoznam hudobných diel, ktoré boli predvedené počas hudobnej produkcie je povinnosťou usporiadateľa. Od výkonného umelca sa očakáva súčinnosť pri vytvorení tohto zoznamu. Osobitné povinnosti voči SOZA výkonný umelec nemá.

Je možné naspievať skladbu od známeho interpreta bez jeho súhlasu a bez súhlasu jej autora?

Áno.

Ako postupovať, ak sú hudobné diela reprodukované technickým zariadením v prevádzkach ako sú bar, reštaurácia, kaderníctvo, fitness centrum a pod.?

Majiteľ prevádzky, v ktorej púšťa hudbu z technického zariadenia je povinný zaslať na adresu SOZA 2x vyplnené tlačivo Hromadnej licenčnej zmluvy minimálne 30 dní pred ich nainštalovaním v prevádzke. SOZA zmluvu zaregistruje a 1 potvrdený exemplár zašle naspäť. Na základe používateľom vyplnenej zmluvy SOZA vystaví faktúru podľa platného Sadzobníka SOZA.

Môžem púšťať v prevádzke hudbu aj z MP3 ?

Platí zásada, že na verejnosti prístupných priestoroch sa môžu používať na reprodukciu hudby len legálne nadobudnuté, resp. vyrobené rozmnoženiny zvukových záznamov s právom verejného šírenia. MP3 by mali byť zakúpené na internetových stránkach, ktoré majú právo sprístupňovať hudobné diela prostredníctvom internetu a majiteľ prevádzky, ktorý hudbu z MP3 púšťa, by mal mať o tom originálny daňový doklad (e-mailové potvrdenie nie je postačujúce).

Prečo mám platiť SOZA za televízor alebo rádio v prevádzke, keď už SOZA platí RTVS a ďalšie televízne stanice ?

Licenčné zmluvy SOZA s televíznymi a rozhlasovými vysielateľmi poskytujú súhlas na použitie hudby vo vysielaní konkrétnej televíznej alebo rozhlasovej stanice. Nezahŕňajú súhlas na použitie hudby vo verejných priestoroch prevádzky.

Ako SOZA kontroluje dodržiavanie autorských práv?

Pre SOZA pracujú v teréne inšpektori, ktorí kontrolujú, či používatelia hudby majú súhlas na použitie hudobných diel, teda či majú so SOZA uzavretú licenčnú zmluvu.

Môžem zaplatiť autorské honoráre priamo inšpektorovi?

Nie, inšpektori SOZA nie sú oprávnení  vyberať autorské honoráre v hotovosti. Ich povinnosťou je kontrolovať používateľov, či  dodržiavajú autorskoprávne predpisy.

Prečo SOZA nemôže odpúšťať autorské honoráre používateľom hudobných diel?

SOZA zastupuje na území SR celosvetový repertoár hudobných diel na základe zmlúv so zahraničnými autorskými organizáciami a slovenskými autormi a textármi. Poverenie z nich vyplývajúce nám neumožňuje pristupovať k jednotlivým používateľom individuálne, niektorým odpúšťať platenie autorských odmien a iným nie. Navyše ak organizátor podujatia automaticky ráta s povinnosťou zaplatiť  ostatné náklady napr. za miestnosť, hudobnú skupinu,  bezpečnostnú službu, uvádzačky, a pod., nie je dôvod, aby vo svojom podnikateľskom pláne nepočítal s autorskými odmenami pre tých, bez  ktorých by sa podujatie  nemohlo vôbec uskutočniť.

 

Zdroj: soza.sk

Peter Baláž

 

 

Ďalšie články

Autorské práva: Otázky a odpovede - 1.časť
Môžem si vyrobiť kópiu cédéčka? Môžem naspievať skladbu od známeho interpreta bez jeho súhlasu? A...
Hudobníci môžu zdokonaliť svoje schopnosti skrz nový portál JazzHeaven.com
Svetlo sveta uzrel nový internetový portál s názvom JazzHeaven.com. Ide o rozsiahly...
Hanka G a Ondrej Krajňák vystúpia v Košiciach s projektom Symphony Meets Jazz
Speváčka Hanka G, ktorá už niekoľko rokov pôsobí v New Yorku, dlhodobo spolupracuje s ...
Stars Fell on Vyšný Kubín (or elsewhere)
Keď slávny americký songwriter Frank Perkins komponoval v roku 1934 známu jazzovú hymnu „Stars Fell...
Haleluja Rhodes - Otto Hejnic Trio: "This is How it Is"
Počas tohtoročných Veľkonočných sviatkov (2022) som spieval to slávnostné Haleluja minimálne z...
Modrá je dobrá, ale predovšetkým ohurujúca, úchvatná a podmanivá: listovanie modrým zápisníkom Ester Wiesnerovej
Dnes začína turné „Blue Journal“, na ktorom sa speváčka a skladateľka Ester Wiesnerová pokúsi spolu...