Čomu všetkému nás učí Jazz (2/5)

Čomu všetkému nás učí Jazz (2/5)
Dávid Oláh
V úvodnom článku tejto série sme písali o tom, aké sú hudobné ciele jazzových interpretov, učiteľov a mladých, začínajúcich hudobníkov - študentov. V závere sme sa dostali k pointe tejto série článkov, ktorá sa bude zaoberať pozitívnymi aspektami, benefitmi, ktoré učí jazzová hudba. Analýza týchto zručností sa bude týkať opäť učiteľov jazzu, študentov jazzovej hudby a samotných jazzových hráčov (interpretov).
 
Prvým všeobecným pojmom, ktorý sa týka jazzovej hudby je pojem osamelosti (Solitude). Tento pojem bude implikovať konkrétne výhody a pozitíva, ktoré sa netýkajú iba hudby, ale pozitívne ovplyvňujú celkový život jazzových hudobníkov.  
 
Osamelosť:
 
Jazz je individuálny a osobný. Vyžaduje si čas, koncentráciu, pozorné počúvanie, prípravu, repetíciu a mnohé ďalšie veci – podobne ako atléti, alebo tanečníci potrebujú individuálne tréningy k tomu, aby si vycibrili svoje nadanie. Individuálna práca smeruje k užitočnej interakcii s ostatnými.
 
Pre študenta je hranie jazzu proces objavovania samého seba, pre ktorý je nutné počúvanie hudby, dodržiavanie pokynov od dobrého učiteľa a kritické počúvanie hudby, ktorú sa snaží tvoriť na svojom nástroji, alebo pomocou svojich hlasiviek. Toto (seba)kritické počúvanie predstavuje vzor pre zvuk jazzovej hudby – oboznámenie sa s ikonami jazzu a ich originálnymi príspevkami do tejto umeleckej formy a následnej kritickej sebareflexii, ktorá napomáha individuálnemu pokroku. Schopnosť riadneho počúvania je osobná záležitosť, ktorá sa líši u každého študenta. Jej úroveň záleží na vyspelosti jednotlivca, a na tom nakoľko seriózne pristupuje žiak k práci. Čas, ktorý strávime prácou osamote nás učí sebadisciplíne, odhodlaniu, motivácii a vytvára pocit hrdosti a úspechu keď dochádza k zlepšeniu. 
 
Pre učiteľa, ktorý učí jazz je nutné, aby oplýval schopnosťou viesť svojich žiakov jednotlivo podľa toho akú majú osobnosť. Každý žiak si vyžaduje iný repertoár cvičení a štandardov, ktoré ho posunú na vyššiu úroveň. Taktiež je dôležité udržať v rovnováhe pochvalu a konštruktívnu kritiku – ktorá opäť záleží na konkrétnom charaktere daného žiaka. Príprava učiteľa si vyžaduje, aby odovzdávali také rady a skúsenosti, ktoré konkrétnemu žiakovi najviac prospejú v jeho hudobnom vývoji v danom období. Záleží na akej úrovni sa žiak nachádza vo svojich remeselných schopnostiach a jeho celkovej muzikalite. Potrebné je plánovanie dlhodobých aj krátkodobých cieľov pre každého jednotlivého žiaka aj pre seba ako učiteľa. Čas, ktorý učiteľ strávi osamote tým, že sa pripravuje na hodiny so žiakmi ho učí hodnote poctivej prípravy, profesionálnej angažovanosti a schopnosti výberu repertoáru pre iných talentovaných hudobníkov, ktorý inšpiruje, poskytuje nové výzvy a viac odhaľuje potenciál študenta.
 
Interpret hrajúci jazz je nútený hodiny cvičiť na svojom nástroji, pozorne počúvať (jazzovú) hudbu a kriticky reflektovať svoju hru. Taktiež musí vedieť zhodnotiť svoju úroveň záujmu o umenie, svoju oddanosť a motiváciu, aby mohol zapadnúť  do kapely pozitívne – ako člen, ktorý kapelu vyzdvihuje a zvyšuje jej úroveň. Čas, ktorý strávi interpret sám cvičením mu umožňuje rozvíjať svoju techniku, remeselné zručnosti na nástroji, flexibilitu, agilitu, jazzovú slovnú zásobu, svoj vlastný umelecký hlas a celkový hudobný koncept.
 
Pre  jasnú ilustráciu vyššie uvedených informácií, uvediem nasledujúce heslovité príklady zručností, ktoré rozvíjajú život jazzových umelcov mimo ich hudobnej stránky:
 
 
Istota pri rozvíjaní kontroly nad nástrojom
 
Pozorné, analytické počúvanie
 
Schopnosť rozhodovania
 
Oddanosť
 
Vytvorenie rutiny
 
Sústredenosť
 
Dokončenie začatého
 
Imitácia
 
Pohybová pamäť
 
Trpezlivosť
 
Tempo chôdze
 
Vytrvalosť
 
Plánovanie
 
Schopnosť čítania
 
Schopnosť transkripcie
 
Hodnota repetície
 
Pracovná morálka
 
Výdrž napriek frustrácii a pochybovaniu
 
Time management
 
Zmysel pre úspech
 
Tvorba cieľov
 
Sebapoznanie a hodnotenie
 
Schopnosť prehodnotenia
 
Úcta k ostatným (hudobníkom)
 
 
Dávid Oláh

Esprit 2023

 

 

Ďalšie články

Čomu všetkému nás učí Jazz (1/5)
O jazzových umelcoch sa veľakrát hovorí, že sú ako "viachlaví draci", ktorí musia byť schopní...
Čomu všetkému nás učí Jazz (3/5)
V minulej časti tejto série článkov sme sa zaoberali pojmom osamelosti (Solitude), ktorý je pre...
Ako jazz prospieva nášmu telu
V minulom článku sme sa dozvedeli, že počúvanie jazzovej hudby zvyšuje našu koncentráciu a...
Film Chasing Trane: Definitívny dokument o Johnovi Coltraneovi?
Dlho očakávaný film o najvýznamnejšej osobnosti moderného jazzu, sa 13. novembra objavil aj v...
Týždeň slovenského jazzu: všehochuť
Niekedy to proste vypáli tak, že do jedného vreca musíte zozbierať všetko, čo nezapadlo inde: bez...
Týždeň slovenského jazzu: vokalisti
Dnes to bude stručnejšie, keďže zo spomenutej päťky som sa viacmenej dostal len k dvom albumom...
Týždeň slovenského jazzu: tradícia
Pomaly, ale isto sa blížime k Medzinárodnému dňu jazzu, ako aj k oslavám tohto sviatku...
ESPRIT - hlasovanie o najlepší domáci jazzový album je spustené!
Už o niekoľko dní sa dozvieme, kto získa prestížne ocenenie ESPRIT za najlepší slovenský jazzový...