K histórii slovenského jazzu - XI. časť

K histórii slovenského jazzu - XI. časť
jazz.sk

V seriáli  'K histórii slovenského jazzu' sme  sa stretávali s textom obšírnejšie spracovanej histórie slovenského jazzu. ktorý napísala Doc. Yvetta Kajanová, PhD. V jedenástich častiach boli spomenuté najdôležitejšie mená a udalosti, ktoré sa v historickom kontexte (do 90tych rokov)  úzko spájajú so slovenskou jazzovou scénou.

 

Literatúra a spisba o jazze na Slovensku

 

Roku 1980 vychádza prvý zväzok Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část věcná, Supraphon Praha 1980, ktorý bol výsledkom kolektívnej práce viacerých autorov, najmä však českých teoretikov - Antonín Matzner, Ivan Poledňák a slovenského autora Igora Wasserbergera (1983 - 2. vydanie). Tým boli položené základy encyklopedickej práce v oblasti modernej populárnej hudby a jazzu na Slovensku. Encyklopédia mala tri zväzky. Prvý zväzok obsahoval vecné heslá, druhý zahrňoval  osobnosti svetovej scény, na treťom zväzku - osobnosti československej scény (Supraphon, Praha 1990) sa podieľali zo slovenských autorov I. Wasserberger, L. Šoltýs, J. Kinček. Encyklopédia odborne erudovane spracovávala problematiku v oblasti modernej populárnej hudby a jazzu a na niekoľko rokov pomohla pracovníkom v kultúre, masmédiách a školstve hlbšie sa zorientovať v danej sfére. Celkovo väčšia plocha a aj odborne viac do hĺbky je spracovaná oblasť jazzu, menej rocku, folku a country and western a populárnej hudby. Ďalším pokračovaním bol Slovník slovenského jazzu z pera Yvetty Kajanovej, ktorý vydalo Hudobné centrum v roku 1999 a o rok neskôr jeho modifikovanú verziu v anglictine pod názvom The Book of Slovak Jazz (Music Centra 2 000). Viaceré z týchto hesiel Hudobné cetrum dodnes využíva na svojej webovej stránke.  

V polovici 80. rokov sa objavujú nové osobnosti v oblasti publicistiky a muzikológii, venovanej modernej populárnej hudbe a jazzu. Niektorí z nich boli i odborne pripravení ako absolventi Hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, alebo Hudobnej teórie Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení - Natália Bajcurová, Pavol Beka, Marian Jaslovský, Yvetta Lábska-Kajanová, Branislav Slyško... Ďalší sa realizovali najmä v publicistickej sfére Vladimír Brožík, Juraj Čurný, Richard Müller, Iveta Pospíšilová, Patrick Španko... Koncom 8O. rokov sa väčšia pozornosť venuje nekomerčnej propagácii modernej populárnej hudby a jazzu. Vydávajú sa publikácie v anglickej jazykovej mutácii, v 90. rokoch sa o tento druh propagácie zaslúžilo Hudobné informačné stredisko Hudobného fondu, Slovenská jazzová spoločnosť. Vzniká viacero dizertačných a diplomových prác k jazzovej tématike (I. Wasserberger, P. Breiner, Kajanová, F. Turák, A. Rebro, Z. Vachová...), ale aj príležitostné monografie k jazzovej problematike (I. Wasserberger, Y. Kajanová, F. Turák).

Doc. Yvetta Kajanová, PhD

 

 

Ďalšie články

Rozhovor s jedinečným československým triom Szaturma: o inšpiráciach, debutovom albume a blížiacom sa krste na JazzFestBrno
Za necelé tri roky svojho pôsobenia si trio Szaturma stihlo vybudovať svoj vlastný hudobný jazyk...
Hudobný darček pre milovníkov world music: Akordeonista Jean-Louis Matinier a gitarista Kevin Seddiki vystúpia v Bratislave
V sobotu 14. marca vystúpi v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca výnimočné hudobné duo z...
Sisa Fehérová a Cha bud: Skladba Holúbky spojili košických hudobníkov proti extrémizmu
“Môj milý, holubičí národ, sľúbili sme si vydržať,” refrén pesničky odkazuje hneď k dvom silným...
CD Perforomances: Vzrušujúci výlet skrz tvorbu Ľuboša Šrámeka
Klavirista, skladateľ, aranžér, pedagóg a producent Ľuboš Šrámek patrí k jedným z...