Kľúčové slová: Equilateral Trio

Prekvapenia, objavy a experimenty Hevhetie z konca roka 2016
St, 18. 1. 2017, 10:41, Miroslav Halak
Rok 2016 bol vo vydavateľstve Hevhetia veľmi plodný. Akčný rádius Jána Sudzinu tak definitívne prekročil pomyselné regionálne rámce a predovšetkým v úzkej spolupráci s poľskou jazzovou spoločnosťou etabloval „label“ z východného Slovenska v pozícii vyhľadávanej vydavateľskej inštitúcie,...