Kľúčové slová: Igor Butman

Top 5: Ruskí jazzmani súčasnosti
Po, 18. 9. 2017, 08:55, Adam Hudec
Po skončení studenej vojny a politickej reštrukturalizácií Ruska sa vytvorili priaznivejšie podmienky na rozmach hudby s koreňmi v západnej, americkej kultúre. Hoci už počas Gorbačovej perestrojky nabral ruský jazz na obrátkach a priniesol do pár zvedavých sovietskych uší nielen zvuk swingu a...