Kľúčové slová: npr

Jazyk jazzmanov: Krátky úvod do významu a histórie jazzového slangu
Po, 18. 12. 2017, 08:31, Adam Hudec
Vedieť anglicky vám nepomôže. Ak na vás americký jazzman spustí svoj slang a ste „square“ (dosl. prekl. „štvorec“), rozumieť mu budete len ťažko. Ibaže by ste si predtým pozreli nasledujúce video, kde vám majstri ako Wayne Shorter, Kamasi Washington, či Sherman Irby vysvetlia, čo to vlastne ten „...