Kľúčové slová: ojah media group

Splnený sen pre Hanku Gregušovú: Odchádza spievať a žiť do New York City
Ut, 12. 7. 2016, 08:28, Martin Uherek
Zhruba o mesiac sa pre Hanku Gregušovú začne nová etapa jej života - podpísala zmluvu o zastupovaní s americkou agentúrou Ojah Media Group a odchádza žiť a tvoriť priamo do centra jazzu, New York City. O jej pocitoch, boji o realizáciu svojho sna ako aj o doteraz nemedializovanej spolupráci s...