Acafe Sro

Music a Cafe Nitra
Ut, 20. 9. 2011, 09:56, jazz.sk
Kolek­tív “Music a cafe“ Vás srdečne pozýva do hudobnej  kaviarne, kde si môžete vychut­nať poho­dovú atmo­sféru, roz­maz­nať svoje chu­ťové pohá­riky lahod­ným dúš...