Prítomnosť, Príroda a Poznanie v hudbe Valéra Mika

Prítomnosť, Príroda a Poznanie v hudbe Valéra Mika
Miroslav Halak

V poradí šiesty album kreatívneho klaviristu Valéra Mika nevybočuje z línie jeho doterajších projektov a ponúka plné priehrštie citu, inšpiratívnej nehy a nákazlivej empatie. Všetky spomenuté poetické vlastnosti sa vinú Mikovou tvorbou a kontúrujú portrét skladateľa senzitívne vnímajúceho mágiu okamihu. Poslucháč má pri jeho hudbe pocit, akoby v každej pasáži defiloval skladateľ svoje zážitky krásou opantaných zmyslov. Po tom, ako v poslednom projekte venoval Valér Miko väčšiu pozornosť širšiemu pojmu „Života“ (Life, Hevhetia 2019), sústreďuje sa tentoraz na objavenie bezprostrednosti, ktorú označuje veľavravne pojmom Prítomnosť (Presence, Slnko Records 2022).

 

 

Hudba tria tvoreného okrem Valéra aj Martinom Gašparom (basa) a Igorom Sabom (bicie) spoznáva variability fenoménu prítomnosti. Tento časopriestorový konštrukt, ktorý je fyzikálne neuchopiteľný, pretože aj na najjednoduchšej lineárnej časovej osi patrí každé „teraz“ nezadržateľne minulosti, je vďačným motívom pre umenie. Je nad ním možné filozofovať a snažiť sa ho uchopiť v stavoch mysle, v reflexiách privátnych príbehov evokovaných na miestach a v čase subjektívne definovanom ako „tu“ a „teraz“.

 

Provokatívne volí Miko v intenciách tejto permanentnej aktuality, ktorou slovo prítomnosť je, prírodné obrazy ako vodopád (druhá skladba Waterfall) a súmrak (tretia skladba At Twilight). V hudbe sú tieto prírodné scény a prirodzené javy kompozičnou výzvou, zápasom s nástrahami očakávanej dynamiky. Miko obklopený početnými hosťujúcimi hudobníkmi sa nenecháva zlákať vábením paradoxných zrýchlení tempa, aby narušil koncept prítomnosti, namiesto toho gradačne stúpa do exaltovaných plôch inštrumentálnych improvizácií a vzápätí klesá do baladických pasáží premyslenej harmónie, a to všetko v kontinuálnom plynutí nie prirodzeného ale prírodného času, v ktorom je aj to „teraz“ očividne inej kvality.

 

Poznanie vyplývajúce z počúvania skladieb Valéra Mika je permanentné očarenie okamihom krásy a jeho násobenie prostriedkami, akými disponuje len hudba. Môže sa zdať, že kompozičné postupy a výrazové prostriedky u neho progresívne nerastú, ale to nie je pravda. Jeho vnímanie prítomnosti, v ktorej sa odohráva okamih okúzlenia prírodou a životom, má len nemenné konštanty, a to je v dobe uponáhľaného progresu viac než vítané.

 

      

Autor: Miroslav Haľák

Galéria

Prítomnosť, Príroda a Poznanie v hudbe Valéra Mika
Prítomnosť, Príroda a Poznanie v hudbe Valéra Mika

 

 

Ďalšie články

Recenzia CD: Valér Miko Trio a jeho Random Coincidences
Klavirista Valér Miko prednedávnom pokrstil svoj najnovší album Random Coincidences . Ide o...
Nedeľa na BJD 2017: Koncepčná pestrosť a interpretačná profesionalita
Posledný deň festivalu BJD 2017 so sebou niesol veľké očakávania. Všetci fanúšikovia kvalitnej...
Miko a Mika vo vydavateľstve Hevhetia
Medzi posledné vydavateľské počiny Jána Sudzinu patria aj dve obzvlášť zaujímavé triá a to trio...
Klavirista Valér Miko pokrstil svoju novinku Random Coincidences
V stredu 18. októbra sa v Kafé Scherz uskutočnil ďalší krst nového albumu. Po Griglákovom Live CD...
Šampiónom jubilejného Jazz START UP sa stáva...
V nedeľu 18. decembra budú mnohí s napätím sledovať futbalové majstrovstvá a čakať na nového...
Počúvať jazz + čítať jazz = porozumieť jazzu
Pokiaľ budete mať v pondelok 6. februára cestu do Žiliny, určite si nájdite chvíľu a zastavte sa v...
Vermillion a iné sumy - Kit Downes trio na ECM
Moje prvé zoznámenie s vydavateľstvom ECM bolo prostredníctvom legendárnej nahrávky Pat...
Monterey Jazz Festival odprezentoval najtalentovanejších jazzmanov mladej generácie
Už od roku 1971 sa každoročne uskutočňuje koncert big bandu, ktorý je zložený z...