Martin Uherek

jazz.sk
Martin Uherek

Saxofonista Martin Uherek prišiel do styku s hudbou už v skorom detstve, cez kostolný zbor, ktorý viedol jeho otec. Čoskoro prejavil veľký záujem a talent pre hudbu, užívajúc si objavovanie hudobných možností na rôznych nástrojoch. Hru na saxofóne vyštudoval na Konzervatóriu J. L. Bellu a Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jazzovú hudbu študoval pod vedením jazzového klaviristu Klaudia Kováča. V roku 2008 založil štvorčlenné zoskupenie Martin Uherek Quartet, so silnými koreňmi v jazzovej tradícii. V októbri 2008 sa s kapelou Martin Uherek Quaret zúčastnil 1st Tarnow International Jazz Contest v Poľsku, kde toto zoskupenie vyhralo 2. cenu vo svojej kategórii a zároveň bol Martin ocenený aj cenou za sólistický výkon. V decembri 2008 sa toto isté zoskupenie stalo laureátom Slovenskej súťaže “Nové Tváre Slovenského Jazzu 2008”. 

 

V novembri 2015 vydal Martin Uherek svoj debutový album “Walkin’ My Own Way“, teda “kráčajúc vlastnou cestou”. Album predstavuje Martinovu osobnú hudobnú výpoveď – o ceste, ktorou sa uberá, skúsenostiach, ktoré počas svojho hudobného života zažil a o hudobnom smere, ktorým sa rozhodol kráčať, za pomoci všetkých, ktorí tento proces hudobne ovplyvnili. To odrážajú aj skladby – každá z nich je charakterom typická pre určité obdobie jeho hudobného života. Základné jadro projektu tvorí trio v nástrojovom obsadení pianoless trio (trio bez klavíra), ktoré funguje pravidelne už viac ako rok: Martin Uherek – saxofón, Peter Korman – kontrabas, Pavol Blaho – bicie. Na albume sa objavili aj hostia, teda osobnosti, ktoré Martina na jeho ceste ovplyvnili – slovenská jazzová špička klavirista Klaudius Kováč, trubkár Juraj Bartoš a saxofonista Radovan Tariška. Album bol nahratý koncom augusta 2015 v Banskej Bystrici a v novembri 2015 vyšiel vo vydavateľstve Hudobného Fondu.

 

Už v roku 2013 začal Martin Uherek aktívne prezentovať projekt s názvom Príbehy jazzu. Príbehy jazzu kombinujú kvalitnú jazzovú hudbu a hovorené slovo, ktoré prostredníctvom historiek a zaujímavých informácií poslucháčom približuje tajomstvá jazzu. Spočiatku mali formu koncertného prevedenia, no v roku 2016 Uherek so svojou kapelou nahral prvé CD “Príbehy jazzu”, ktoré sa hudbou aj slovom venovalo stručnému prierezu celou históriou štýlu, teda dobou od začiatku 20. storočia až po súčasnosť. V roku 2018 nahral ako druhé pokračovanie CD s titulom “Príbehy jazzu vol. 2 - Ako vznikal jazz”, ktoré sa zameriava primárne na obdobie vzniku jazzu a vzostup jeho popularity v 30. rokoch 20. storočia, ako aj prvé moderné experimenty v podaní bebopových hudobníkov 40. rokov. V roku 2021 vyšlo tretie pokračovanie CD s titulom "Príbehy jazzu vol. 3 - Začiatky moderného jazzu", ktoré sa venuje dynamickému obdobiu 50. a začiatku 60. rokov, kedy hudobníci každú chvíľu prichádzali s novými konceptmi jazzovej tvorby.

 

Martin Uherek pravidelne vystupuje so slovenskými aj zahraničnými jazzovými hudobníkmi, napr. Klaudius Kováč, Róbert Ragan, Peter Solárik, Matúš Jakabčic CZ/SK bigband, Juraj Bartoš Quintet - (N)evergreens, SO-UH-RA trio, Swingin’ Gentlemen. Počas svojej kariéry hosťoval na viacerých albumoch, medzi nimi Peter Korman - Root System (2019), Peter Palaj - News For Peter (2019), Matúš Jakabčic CZ/SK bigband - Room #555 (2022), Deus Sax Machina - Hommage to Arnošt Coufal (2023).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Though not growing up in family of solely musical profession, Martin Uherek came in touch with music since the earliest age, through a church choir led by his father. He soon showed a lot of interest in music, having a good time figuring out and self-teaching different instruments. He studied classical saxophone  at Conservatory of J. L. Bella and later at Academy of Arts in Banská Bystrica. He also attended private music school, where he studied jazz music for several years under leadership of great jazz pianist Klaudius Kováč. In 2008 he founded his band Martin Uherek Quartet, with strong roots in jazz tradition. In October 2008 Martin competed with his band in the 1st Tarnow International Jazz Contest in Poland, where their band won 2nd prize in the younger category and in addition, Martin was awarded as soloist in this category. In December 2008, their band became the laureate of Slovak national jazz competition “New Faces of Slovak Jazz 2008”.

 

In November 2015, Martin released his debut album titled Martin Uherek – Walkin’ My Own Way. It presents his personal statement – about the path that he is on, things that he has experienced as a musician and also about the direction that he decided to pursue, with thanks to everyone that influenced him on this musical journey. Each composition on the album is dedicated to a certain part of Uherek’s life, usually to the musicians that were important to him during those times. The core band on this album is the pianoless trio: Martin Uherek – saxophone, Peter Korman – double bass, Pavol Blaho – drums. There are also special guest appearances, top Slovak jazz players who influenced Uherek on his musical journey – pianist Klaudius Kováč, trumpeter Juraj Bartoš and alto saxophonist Radovan Tariška. The album was recorded in August 2015 in Banská Bystrica and was released under label Music Fund Slovakia in November 2015.

 

Already in 2013, Martin Uherek began to actively present a project called Stories of jazz. Stories of jazz combine quality jazz music and the spoken word, which brings the secrets of jazz closer to listeners through stories and interesting information. Initially, they were in the form of a concert performance, but in 2016, Uherek and his band recorded the first CD "Stories of jazz", which was devoted to a brief cross-section of the entire history of the style, i.e. from the beginning of the 20th century to the present. In 2018, he recorded the second CD with the title "Stories of jazz vol. 2 - How jazz was created", which focuses primarily on the period of the creation of jazz and the rise of its popularity in the 1930s, as well as the first modern experiments performed by bebop musicians in the 1940s. In 2021, the third CD continuation was released with the title "Stories of jazz vol. 3 - The beginnings of modern jazz", which is dedicated to the dynamic period of the 1950s and early 1960s, when musicians came up with new concepts of jazz creation every moment.
 
Martin Uherek regularly performs with Slovak and foreign jazz musicians, e.g. Klaudius Kováč, Róbert Ragan, Peter Solárik, Matúš Jakabčic CZ/SK bigband, Juraj Bartoš Quintet - (N)evergreens, SO-UH-RA trio, Swingin' Gentlemen. During his career, he was a guest on several albums, among them Peter Korman - Root System (2019), Peter Palaj - News For Peter (2019), Matúš Jakabčic CZ/SK big band - Room #555 (2022), Deus Sax Machina - Hommage to Arnošt Coufal (2023).
Kontakt
Kontaktný e-mail: 
martinuherek@protonmail.com

Galéria

BJD 2013 - 1.jpg
BJD 2013 - 2.jpg
BJD 2013 - 3.jpg
BJD 2013 -4.jpg
BJD 2013 Remembering Monk - klaňačka.jpg
martin-uherek-jam-session.jpg
Remembering Bud with Juraj Bartoš.jpg

 

 

Koncerty hudobníka

«  
  »
Po Ut St Št Pi So Ne
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Hudobné skupiny hudobníka

Boperation Quintet

 

Jazzová formácia Boperation Quintet, pomenovaná na počesť skladby bebopového trubká...

Jazz Pianoless Trio

Jazz Pianoless Trio, s leaderom Martinom Uherekom, predstavuje ojedinelý, málo sa vyskytujúci kon...

Martin Uherek Quartet

Martin Uherek Quartet nie je na domácej scéne žiadnou neznámou a to i nap...

Martin Uherek Quartet - kvadrilógy

“Kvadrilógy” sú najnovším projektom zoskupenia Martin Uherek Quartet, ktorý vznikol na začiatkom...

Martin Uherek Quartet - Remembering Bud

 

 

 

Martin Uherek Quar...

SO-UH-RA trio

SO-UH-RA trio vzniklo na podklade spoločných aj individuálnych hudobných predstáv troch hudobníko...

Diskografia

  • Martin Uherek - Walkin' My Own Way
  • Martin Uherek - Príbehy jazzu
  • Martin Uherek - Príbehy jazzu vol. 2 - Ako vznikal jazz
  • Martin Uherek - Príbehy jazzu vol. 3 - Začiatky moderného jazzu
  • Peter Korman - Root System
  • Peter Palaj - News For Peter
  • Matúš Jakabčic CZ/SK bigband - Room #555
  • Deus Sax Machina - Hommage to Arnošt Coufal